Servantløsninger for baderom

Badrummet – din start på dagen
Våre baderomssystem for eldre og bevegelseshemmede, funksjonelt for alle.

Vi vet alla hvor viktigt det er å få en bra start på dagen. Dagen startes som oftest på baderommet. Med dette som bakgrunn så forstår vi alle at funksjonaliteten i baderommet har mye å si.