Grovfilter

Grovfilter for varme- og kjøleanlegg. Vi anbefaler filtrering i alle varme- og kjøleanlegg.

Grovfiltrene er utstyrt med plugg for utspyling. Ved nyinstallasjon anbefales utspyling med jevne mellomrom.

Skulle trykkfallet over grovfilteret bli for stort, demonter lokk mot silinnsatsen. Ta silinnsatsen ut for rengjøring.

Tilbake til VVS produkter