Nonair - Mikrobobleutskillere

Leveres nå i tre modeller for å tilfredsstille ditt behov.

Nonair mikrobobleutskillere.

Alle modeller produsert i syrefast 316L med valgfri anslutning, m/gjenger (smådimensjoner) m/syrefaste ender, m/sveisender i stål, m/flenser PN 10 eller m/riller.

I leveransen inngår automatisk utluftningsventil m/tilbakeslagsventil og m/kuleavstengning. Nonair har dokumenterte testresultater som viser at Nonair effektivt fjerner luft-mikrobobler-partikkel og smuss fra vann og glykolholdige væsker i varme og kjøleanlegg.

Nonair produktsortiment

 1. Nonair standard

  R20 til og med R50 i syrefast 316L, med innvendig gjenger. DN 50 til og med DN 400 i syrefast 316L, med valgfri anslutning (se over).

 2. Nonair mikrobobleutskiller m/ partikkelutskilling

  DN 50 til og med DN 400 i syrefast 316L, med valgfri anslutning (se over).

 3. Nonair mikrobobleutskiller m/ innebygget uttagbart filter

  DN 50 til og med DN 150 i syrefast 316L, med valgfri anslutning (se over). Leveres som standard med filterinnsats i syrefast 316L, maskevidde 0,6 mm.
  To produkter i ett, betydelig monteringsmessig tidsbesparelser. Lav vekt, mindre arbeidskrevende, enkel isolering, billigere montering. Filtreringskapasitet 8 x anslutningsarea, lengre serviceintervaller, måleuttak for avlesning av trykkfall over filter.

Bruksfordeler

 • Effektiv utskilling av luft- og mikrobobler reduserer faren for korrosjon i anlegget vesentlig.
 • Effektiv utskilling av partikkel og smuss. Sterkt redusert pumpe- og ventilslitasje.
 • Bedre sirkulasjon og funksjon på anlegget.

Monteringsfordeler

Horisontal montasje – lav byggehøyde – enkel installasjon – enkel isolering. Avstengning mellom mikrobobleutskiller og utluftningsventil, enkelt vedlikehold. Syrefast 316L, ingen utvendig/innvendig korrosjon. Lav vekt, enklere og billigere montering. Minimalt trykkfall, benytt samme dimensjon på Nonair som det rør den skal ansluttes.

For ytterligere informasjon be om teknisk brosjyre.

Tilbake til VVS produkter