*

Durgo vakuum- og lufteventiler

Durgo vakuumventiler

Durgo vakuum- og lufteventiler.

Vårt drikkevann blir i mange sammenhenger klassifisert som livsmiddel. Drikkevann i ledningssystemer må derfor, på samme måte som andre livsmiddler, beskyttes mot forurensing.

Det kan ved galt utført installasjon være risiko for å få forurensing tilbake i ledningssystemet der f. eks. tappekraner eller andre installasjoner er tilknyttet drikkevannsledningene. Trykket i en vannledning varierer og i blant kan det oppstå undertrykk i systemene. Når slike undertrykk oppstår er det alltid fare for tilbakestrømming og forurensing av drikkevann. Dette kan like godt oppstå hjemme hos deg som i en større institusjon.
I EN standard 1717
”Vannforsyning – beskyttelse mot forurensing av drikkevann. Allmenne krav til utstyr for å hindre forurensing gjennom tilbakestrømming”, beskrives hvilken type og kombinasjon en bør benytte i den gitte situasjon.

Durgo leverer et stort antall ventiler som ivaretar krav tilbakestrømmings beskyttelse. Alle vakuum ventilene kan monteres rett på ledningsnettet både på varmt og kaldt vann med drifttrykk opp til 1,0 Mpa.

Durgo vakuumventil er laget i avsinknings herdet og korrosjonsbehandlet metall, med O – ringsete av Viton (fluorgummi). Ventilkjegle i metall, belagt med Teflon (PTFE). Ventilene finnes i dimensjon fra ½” til 2”, og rett og vinkel utførelse.

Durgo Lufteventil

Når man trekker i snoren, eller tømmer vann ut fra en servant eller kjøkken kum vil det lett oppstå et undertrykk (Vakuum) i avløpsledningsnettet. For å hindre at undertrykk tømmer vannlåsen og kloakklukt strømmer ut, benytter man Durgo lufteventil.

Durgo lufteventil virker slik at den åpner og trekker luft inn i avløpssystemet når det oppstår et undertrykk i et avløpssystem.

Durgo lufteventil lages i slagfast ABS plast og har aldringsbestandig EPDM gummimembran.
Durgo lufteventil lagerføres av norske rørgrossister og leveres i dimensjoner fra ½” utvendig gjenge til 140mm spissende.

Durgo lufteventil skal monteres frostfritt og må ikke monteres i varig oppholdsrom. Produktsertifikat 0480 viser at Durgo lufteventilen leveres i samsvar med kravene i NT VVS 09312380 punkt 6.5.

For dimensjonering og avlufting av avløpsnettet henviser vi til NS- EN 12056-2.


Durgo leverer i tillegg et stort antall spesialprodukter.

For ytterligere informasjon be om teknisk brosjyre.

Tilbake til VVS produkter