CARE 346

CARE 346 er en frittstående mobil, motordrevet hev/senk dusjvogn, som gir mulighet for transport direkte fra seng til dusj og tilbake uten manuelle løft. Enkel justering for optimal høyde for forflytning og arbeid.

Ved trange passasjer felles sidesargene innover for å gjøre vognen smalere.

Motorer og elektronikk oppfyller kravene i standard DS/EN 60601-1 elektrisk utstyr for medisinsk bruk.