Hev/senk kjøkkensystemer

Med elektriske og manuelle hev/senk systemer på kjøkkenet der både skap og benker kan justeres til ønsket arbeidshøyde, vil arbeidet bli mye lettere og bedre tilrettelagt. Våre heissystemer for kjøkken er utformet slik at de kan monteres i eksisterende innredning eller på alle nye kjøkkenmoduler på markedet.

Vi leverer systemer til private brukere, offentlige bygg, omsorgsboliger, treningskjøkken, skolekjøkken og sykehus. Vi tilbyr vår ekspertise og er behjelpelige med løsning og tegningsforslag, ta kontakt med oss.